Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Nová Baňa
Sídlo:
Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa
IČO:
00320897
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
20.02.2020
Koniec kontroly
29.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2016/1140

Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2016/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2011/0010

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2011/0010
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť