Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Veľké Dravce
Sídlo:
Veľké Dravce 0, 98542 Veľké Dravce
IČO:
00316512
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-018/2020/1070

Komunitné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2020/1070
Účel
Zhodnotenie fungovania komunitných centier a ich podpory zo strany štátu
Začiatok kontroly
19.02.2020
Koniec kontroly
06.05.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť