Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Liptovská Anna
Sídlo:
Liptovská Anna 0, 03223 Liptovská Anna
IČO:
00315371
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2020/1140

Prevody nehnuteľného majetku obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2020/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku a zhodnotiť p
Začiatok kontroly
07.09.2020
Koniec kontroly
16.12.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť