Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lipová
Sídlo:
Lipová 203, 94102 Lipová
IČO:
00309044
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
14.06.2020
Koniec kontroly
29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
30.01.2014
Koniec kontroly
25.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Lipova_058_2014_1080_1100.pdf
Veľkosť: 98 KB, Dátum zverejnenia: 25.03.2014

Späť