Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Sídlo:
Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec
IČO:
37833961
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
29.03.2022
Koniec kontroly
20.04.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť