Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176
Sídlo:
Nové Sady 176, 95124 Nové Sady
IČO:
37865447
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
27.01.2022
Koniec kontroly
20.04.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť