Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
IČO:
35946024
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-032/2021/1063

Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2021/1063
Účel
Preveriť riadenie projektov vyraďovania oboch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 s cie
Začiatok kontroly
19.09.2021
Koniec kontroly
22.03.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť