Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
Sídlo:
Medvedzie 155, 02744 Tvrdošín
IČO:
37813226
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
15.02.2022
Koniec kontroly
13.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť