Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Alexandra Dubčeka
Sídlo:
Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
31780504
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
30.01.2022
Koniec kontroly
15.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť