Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Diviaky nad Nitricou
Sídlo:
Diviaky nad Nitricou 0, 97225 Diviaky nad Nitricou
IČO:
00318060
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
01.02.2022
Koniec kontroly
12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť