Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Sídlo:
Grösslingová 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
35722959
Právna forma:
Banka-štátny peňažný ústav

Kontroly

KA-017/2022/1033

Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2022/1033
Účel
Preveriť procesy a postupy finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu pri správe rizikových pohľadáv
Začiatok kontroly
14.06.2022
Koniec kontroly
27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2013/1050

Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2013/1050
Účel
Účelom kontroly je preverenie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostr
Začiatok kontroly
17.06.2013
Koniec kontroly
19.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na zverej_Exportno-importná banka Slovenskej republiky_KA-044_2013_1050_1050.pdf
Veľkosť: 708 KB, Dátum zverejnenia: 19.09.2013

KA-033/2008/0004

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetku Exportno - importnej banky SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
05.10.2008
Koniec kontroly
30.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť