Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
35971126
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
21.04.2022
Koniec kontroly
28.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
30.06.2016
Koniec kontroly
14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol NUSCCh_056_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 912 KB, Dátum zverejnenia: 24.03.2013

Späť