Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
Sídlo:
ul. Biela voda 2, 06001 Kežmarok
IČO:
51076438
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-035/2021/1110

Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2021/1110
Účel
Preveriť správnosť použitia verejných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania
Začiatok kontroly
19.07.2021
Koniec kontroly
07.12.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť