Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica Modra, n.o. - Domov sociálnych služieb
Sídlo:
Vajanského 1, 90001 Modra
IČO:
36077054
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
20.04.2022
Koniec kontroly
28.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
10.06.2014
Koniec kontroly
09.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Nemocnica Modra n.o._059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 300 KB, Dátum zverejnenia: 09.09.2014

Späť