Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz ľadového hokeja
Sídlo:
Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30845386
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-036/2021/1032

Športové zväzy
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2021/1032
Účel
Preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého národným športovým zväzom z kapitoly
Začiatok kontroly
13.07.2021
Koniec kontroly
15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
05.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZLH_022_1030_1030_publ_.pdf
Veľkosť: 890 KB, Dátum zverejnenia: 05.08.2014

Späť