Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský atletický zväz
Sídlo:
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
36063835
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-036/2021/1032

Športové zväzy
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2021/1032
Účel
Preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého národným športovým zväzom z kapitoly
Začiatok kontroly
11.07.2021
Koniec kontroly
23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
08.06.2014
Koniec kontroly
23.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SAZ_022_2014_1030_1030_publikovanie.pdf
Veľkosť: 3 MB, Dátum zverejnenia: 23.07.2014

Späť