Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Múzeum Slovenského národného povstania
Sídlo:
Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica
IČO:
35986077
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-031/2021/1070

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2021/1070
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v príspevkovej organizácii Múzeum
Začiatok kontroly
13.07.2021
Koniec kontroly
08.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2019/1140

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2019/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Začiatok kontroly
17.07.2019
Koniec kontroly
03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť