Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
Sídlo:
Sadová 6, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
31309399
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2021/1090

Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2021/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhra
Začiatok kontroly
21.07.2021
Koniec kontroly
14.10.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť