Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zoologická záhrada
Sídlo:
Zámok a okolie 6/939, 97201 Bojnice
IČO:
00358011
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2021/1090

Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2021/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhra
Začiatok kontroly
10.08.2021
Koniec kontroly
12.10.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť