Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Tisovec
Sídlo:
Nám. Dr.V.Clementisa 1, 98061 Tisovec
IČO:
00319155
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2022/1070

Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2022/1070
Účel
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Začiatok kontroly
01.06.2022
Koniec kontroly
02.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2009
Koniec kontroly
21.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť