Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo:
Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves
IČO:
00327590
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2022/1070

Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2022/1070
Účel
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Začiatok kontroly
19.06.2022
Koniec kontroly
27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť