Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hrčeľ
Sídlo:
Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ
IČO:
00331546
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2022/1110

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2022/1110
Účel
Poukázať na zložitosť nastavenia systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý bráni efektívnem
Začiatok kontroly
30.06.2022
Koniec kontroly
20.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť