Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Hany Zelinovej Vrútky
Sídlo:
Čachovský rad 34, 03861 Vrútky
IČO:
37811681
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
08.02.2022
Koniec kontroly
31.05.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť