Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola
Sídlo:
Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča
IČO:
37866869
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
31.01.2022
Koniec kontroly
12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť