Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Drienovská Nová Ves
Sídlo:
Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves
IČO:
00326976
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2023/1110

Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2023/1110
Účel
Posúdenie budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie udržateľnosti p
Začiatok kontroly
01.02.2023
Koniec kontroly
31.05.2023
Stav kontroly
Ukončená
Späť