Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum účelových zariadení Piešťany
Sídlo:
Rekreačná 13, 92101 Piešťany
IČO:
42137004
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-019/2023/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2023/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
02.07.2023
Koniec kontroly
26.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť