Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Záchranná služba Košice
Sídlo:
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh
IČO:
00606731
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2022/1110

Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2022/1110
Účel
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom pri zabezpečovaní záchranný
Začiatok kontroly
20.02.2022
Koniec kontroly
07.08.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť