Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo:
Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
35942436
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-026/2023/1032

Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2023/1032
Účel
Preveriť systém zabezpečenia prepravy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, pacientov dialyza
Začiatok kontroly
08.03.2023
Koniec kontroly
16.08.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-039/2017/1030

Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2017/1030
Účel
Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve
Začiatok kontroly
16.07.2017
Koniec kontroly
23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť