Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Sídlo:
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
IČO:
42337402
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-041/2022/1062

Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2022/1062
Účel
Preveriť systém riadenia, financovania a dohľadu MPRV SR pri plnení kontraktov s NPPC.
Začiatok kontroly
24.03.2022
Koniec kontroly
16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
01.06.2014
Koniec kontroly
22.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NPPC_KA-033_2014_1060_1060_na_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 727 KB, Dátum zverejnenia: 22.07.2014

Späť