Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenské národné divadlo
Sídlo:
Pribinova 17, 81901 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164763
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-043/2022/1031

Hospodárenie Slovenského národného divadla
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2022/1031
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospod
Začiatok kontroly
31.07.2022
Koniec kontroly
29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
07.06.2015
Koniec kontroly
08.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol SND.pdf
Veľkosť: 291 KB, Dátum zverejnenia: 08.09.2015

Späť