Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo:
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
IČO:
00626031
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-032/2022/1120

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2022/1120
Účel
Vyhodnotiť plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
Začiatok kontroly
30.06.2022
Koniec kontroly
06.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.08.2007
Koniec kontroly
18.10.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť