Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Považské múzeum v Žiline
Sídlo:
Topoľová 1, 01003 Žilina
IČO:
36145173
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-044/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
16.07.2009
Koniec kontroly
02.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť