Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Sídlo:
Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO:
36145246
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-044/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.07.2009
Koniec kontroly
02.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť