Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Generálna prokuratúra SR
Sídlo:
Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00166481
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
16.09.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_GP SR_na zverejnenie_072_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 395 KB, Dátum zverejnenia: 07.11.2013

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZU_GP SR_015_2013_1030.pdf
Veľkosť: 421 KB, Dátum zverejnenia: 21.04.2013

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
18.11.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť