Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Sídlo:
Rohov 27, 90604 Rohov
IČO:
00655546
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
24.06.2009
Koniec kontroly
10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
29.01.2007
Koniec kontroly
09.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť