Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola
Sídlo:
Hattalova 471, 02743 Nižná
IČO:
17050448
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-045/2009/0004

Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
05.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť