Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Jozef Bugata - Bugata
Sídlo:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 1724/19, 07801 Sečovce
IČO:
41604130
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
21.06.2009
Koniec kontroly
23.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť