Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie opatrovateľskej služby
Sídlo:
Farská 236, 01303 Varín
IČO:
37983717
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
23.03.2009
Koniec kontroly
15.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť