Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Harmónia života, n.o.
Sídlo:
Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
37924168
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť