Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajské centrum pre rómske otázky
Sídlo:
Tomášikova 24, 08001 Prešov
IČO:
37879456
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2009/0005

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
28.04.2009
Koniec kontroly
11.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť