Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
CARMIN s.r.o.
Sídlo:
Kučišdorfská dolina , 90201 Pezinok
IČO:
36648035
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
10.08.2009
Koniec kontroly
24.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť