Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SWOT spol. s r.o.
Sídlo:
I. Krasku 14, 93401 Levice
IČO:
36567396
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
12.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť