Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
EUROKOV SK, s.r.o.
Sídlo:
Orlov 348, 06543 Orlov
IČO:
36473324
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
28.06.2009
Koniec kontroly
22.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť