Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
P.S.J., s.r.o.
Sídlo:
Rozkvet 2063/178, 01701 Považská Bystrica
IČO:
36331074
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2009
Koniec kontroly
15.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť