Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o
Sídlo:
Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry
IČO:
36167991
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2009
Koniec kontroly
03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť