Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Orchidea n.o.
Sídlo:
Necpalská 32, 97101 Prievidza
IČO:
36119415
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť