Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
CEPTRA s.r.o.
Sídlo:
Dúbravská cesta 11, 84104 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
35828668
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
07.07.2009
Koniec kontroly
04.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť