Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Sídlo:
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31826253
Právna forma:
Komora (s výnimkou profesných komôr)

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
08.07.2009
Koniec kontroly
15.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť