Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
Sídlo:
Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
31816398
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť