Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
RONA, a.s.
Sídlo:
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
IČO:
31642403
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_RONA_ a.s._042_2014_1030_1120 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 231 KB, Dátum zverejnenia: 23.11.2014

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2009
Koniec kontroly
19.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť